Stavba rodinného domu, úprava terénu, výkop bazénu a další zemní práce znamenají jediné - nadbytek zeminy. Co s ní?


Zemina jako odpad?

Nadbytečná zemina je zpravidla kvalifikována jako odpad. Existují dvě situace, kdy není nutné ji mezi odpad řadit:
Výkopová zemina není odpadem, pokud se jí vlastník nesnaží zbavit a nemá úmysl se jí zbavit. Tato situace nastane v případě, že bude zpět uložena na místě stavby, kde byla vytěžena.


Novela č. 9/2009 Sb. zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. mimo jiné mění i zákon o odpadech v oblasti vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků. Ke dni 23. ledna 2009 byly provedeny následující změny zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.


Jak na odvoz zeminy

Zeminu můžete odvézt svépomocí, pak musíte splnit podmínky dané zákonem. Jednodušším řešením je odvoz zeminy prostřednictvím firmy, která vám ji ze zahrady odveze kontejnerovým nákladním vozem na skládku či na jiné místo určení.

 

Úprava terénu

Dalším řešením je úprava terénu, která zahrnuje také zemní a výkopové práce. Můžete provést výstavbu terasy, vymodelovat nový terén, srovnat svah nebo upravit okolí bazénu podle sebe. K tomu všemu využijete shrnutou ornici, kterou budete odkládat na pozemku tak, aby při stavbě domu nepřekážela.


Vylepšete si zahradu

Chcete-li mít pěknou zahradu s úrodnou půdou, je potřeba myslet i na úpravu zahrady. Rozhodně ji nijak nezanedbávejte. Kvalitní ornice je velmi cenná a vaší zelenině se v této půdě bude velmi dařit. S úpravami vám pomůže specializovaná firma, které provede veškeré práce pomocí minibagru a těžké techniky.